Fovea AB heter nu Foto Norden AB

Fr om med Januari 2016 heter vi Foto Norden AB istället för Fovea AB. Varumärkesbytet gjordes av flera anledningar.
1. Vi hade gjort flera företagsförvärv och sammanslagningar.
2 . Vi ville markera att vi lyssnat på marknaden genom att ta avstånd från den förlegade affärsmodellen «Påseende med hemskick» (spekulationsförsäljning med stor köppress) och istället gått över till modern webshop med påseende online. En affärsmodell utan köppress, stor överproduktion och klimatpåverkan.

Alla bilder som är fotograferade efter 1/4 2016 får du tillgång till på fotonorden.se

Önskar du att beställa bilder från 2015 (foto före 1/4 2016) eller tidigare år, kan det fortfarande göras i vår gamla «plattform». Dvs till påseende med full portofri returrätt.

Logga in & se dina bilder fotograferade 2015 eller tidigare.

Användarnamn:

Lösenord:


Glömt inloggning?